Идеята на ОТБЛИЗО МЕДИЯ

Приоритетна идея на медията е реализацията на общност от сайтове, обединени в домейна Otblizo.com.

ОТБЛИЗО МЕДИЯ

ОТБЛИЗО МЕДИЯ е сдружение с предмет на дейност уеб дизайн и реклама, интернет доставки и мрежова администрация, сървърни конфигурации, домейн и хостинг услуги, изграждане на локални мрежи и решения, видеонаблюдение, хардуерни и софтуерни технологии, сервизно обслужване на компютри, поддръжка и оптимизация на сайтове.

Приоритетна идея на ОТБЛИЗО МЕДИЯ е реализацията на интерактивната общност Otblizo.com . Целта на тази общност е чрез няколко свързани с една основна идея сайтове да се отговори на различните потреби и нива на социална комуникация. Членовете и потребителите на общността определят насоката и съдържанието на медиите посредством динамична връзка с администраторите и модераторите на сайтовете чрез идеи, мнения и предложения. Otblizo.com стартира с няколко основни направления и сайта, с идеята съдържанието и темите в тях да бъдат представени отблизо - Социална медия Otblizo.com, Вилна зона Долна баня, Село Габровица - община Белово. В процес на разработка са сайтовете - Българска история Otblizo.com, Форуми Otblizo.com, Телевизии и видео излъчване на живо Otblizo.com.

Интернет пространството

Интернет, също като всяка друга медия се развива с течение на годините като практично рекламно и бизнес пространство. Интернет разполага с постоянно усъвършенстваща се и налагана в много кратко време високотехнологична среда, която борави с различен тип информация – видео, аудио, текст и картини, както и активна двустранна връзка медия - потребител, за разлика от телевизията, радиото и печатните издания.

В условията на тенденциозност, манипулативност и старателна цензурираност на информирането на обществото през т. нар. "преходен период" и особено в последните години, социалните мрежи, форумите и блоговете в интернет остават единствените медии, отразяващи реално обществените, социалните и личностните нагласи.

Всеки човек има право на мнение и желае това мнение да бъде чуто. Интернет е среда, която е безпрецедентна в обхвата си. Никога преди интернет хората не са могли така лесно и безпрепятствено да изразят своето мнение и възгледи и да изпратят посланията до неограничена аудитория всеки ден.

ОТБЛИЗО МЕДИЯ е медия и трибуна за изразяване на личните идеи и възгледи на членовете на екипа на медията, но основно предоставя трибуна за свободно и безплатно изразяване на мненията на потребителите на медиите. Вашето мнение е основен принцип в реализирането на ОТБЛИЗО МЕДИЯ!

ОБЩНОСТ ОТБЛИЗО МЕДИЯ

Социална медия Отблизо

Социална медия Отблизо

Вилна зона Долна баня

Вилна зона
Долна баня

Село Габровица - община Белово

Село Габровица - община Белово